เห็ดถอบ-เห็ดเผาะ-เห็ดถอบแช่น้ำเกลือ-เห็ดถอบกระป๋อง-คัดพิเศษ

เห็ดถอบ-เห็ดเผาะ-เห็ดถอบแช่น้ำเกลือ-เห็ดถอบกระป๋อง-คัดพิเศษ