น้ำพริกหนุ่ม


พริกหนุ่ม คือพริกสดที่ยังไม่แก่จัด น้ำพริกหนุ่ม 

เป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้น เป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่รู้จักกันทั่วไป มีจำหน่ายแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยว นิยมซื้อเป็นของฝาก รับประทานกับแคบหมู 

บางสูตรใส่ปลาร้าสับ และกะปิห่อใบตองย่างไฟ บางสูตรใส่น้ำปลากับเกลือ แล้วแต่ชอบ(เสาวภา ศักยพันธ์ และยุพยง วิจิตรศิลป์, 2538, หน้า 84; รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 3257, ศรีวรรณ จำรัส, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2550)


ส่วนผสม

1. พริกหนุ่มย่างไฟ  5 เม็ด

2. หอมแดงย่างไฟ  5 หัว

3. กระเทียมย่างไฟ  8 กลีบ

4. เกลือ  1/2 ช้อนชา

5. ผักชีซอย   1/2 ช้อนโต๊ะ

6. ต้นหอมซอย  1/2 ช้อนโต๊ะ


เครื่องเคียง

1. แค


2. ถั่วฝักยาว


3. กระถิน


4. มะเขือเปราะ


5. มะเขือยาว1. ย่างพริก กระเทียม และหอมแดง แกะเปลือกออก 

2. โขลกส่วนผสมและเกลือ รวมกันให้ละเอียด 

3. โรยหน้าน้ำพริกด้วยผักชีต้นหอม 

เคล็ดลับในการปรุง/เลือกส่วนผสม

ย่างส่วนผสมกับถ่านไม้ น้ำพริกจะมีกลิ่นหอม และรสชาติดี ถ้าไม่ชอบเผ็ด ให้เอาไส้พริกออกบ้าง จะช่วยให้เผ็ดลดลง

รายการอ้างอิง

รัตนา พรหมพิชัย. (2542). น้ำพริกหนุ่ม. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (เล่ม 1, หน้า 3257). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

เสาวภา ศักยพันธ์ และยุพยง วิจิตรศิลป์. (2538). อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ. เชียงใหม่: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.