กดโทรหาเรา  
กดแอดไลน์ร้าน  เพิ่มเพื่อน

  • ข้าวเหนียวเขี้ยวงู แม่จันเชียงราย  (1,000 กรัม)

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู แม่จันเชียงราย  (1,000 กรัม)

 

ประวัติความเป็นมาของข้าวเหนียวเขี้ยวงู

1. ความเป็นมา

     เมื่อย้อนเวลาไปหาอดีตเมื่อ 40-50 ปี ชาวนาไทยในแทบล้านนา ซึ่งกินข้าวเหนียวเป็นหลัก ผู้มีนาในครอบครองมาก จะปลูกข้าวเหนียวคุณภาพดี คือ เมล็ดเล็ก เรียวยาว นุ่ม มีกลิ่นหอม

ไม่เน้นผลผลิต ซึ่งสันนิฐานว่าน่าจะเป็นข้าวเขี้ยวงู แต่ในชาวนาผู้มีที่นาน้อย  ข้าวที่ปลูกเมล็ดใหญ่ ค่อนข้างป้อม ผลผลิตมาก ไม่เน้นคุณภาพ ต่อมาเมื่อทางราชการโดย กรมการข้าว

และสถาบันวิจัยข้าว ได้ออกรับรองพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง ในปี 2505 และข้าวเหนียว กข6  ในปี 2520 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง ทำให้ชาวนาในเขตภาคเหนือ

รวมทั้งจังหวัดเชียงราย หันมาปลูกข้าวเหนียวพันธุ์รับรองดังกล่าวแทน โรงสีจึงหันมาสีข้าว กข6 ให้มีลักษณะเมล็ดเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูแทน พันธุ์ดั้งเดิมจึงค่อยๆหายไปจากผืนนา

จะมีอยู่ก็แต่ชื่อข้าวทางการค้าเท่านั้น

     ปี 2548 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู โดยนำเมล็ดพันธุ์มาจากศูนย์ปฎิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ (Germplasm Bank) มาทำการคัดเลือก

เพื่อให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ ข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่ได้นี้จะเป็นข้าวพื้นเมืองดั้งเดิม ที่กลับมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ ชาวนา โรงสี ผู้แปรรูป และผู้บริโภค

 

2. แหล่งปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ในอดีตข้าวเหนียวเขี้ยวงูปลูกในแถบล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

3. ลักษณะประจำพันธุ์

เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ออกดอกประมาณปลายเดือนตุลาคม ต้นแข็ง สูงประมาณ 150 เซนติเมตร ต้นแข็ง คอรวงยาว ระแง้ห่าง รวงเล็ก เมล็ดเล็กเรียวยาว ข้าวที่นึ่งแล้วมีลักษณะเมล็ด

เรียวยาว เป็นมันวาว นุ่ม และมีกลิ่นหอม

 

ปรับปรุงพันธุ์โดย :  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว

ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

*ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เขียนรีวิว

โปรด เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อทำการรีวิว

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู แม่จันเชียงราย (1,000 กรัม)

  • 75.00 บาท


คำค้นหา: ของฝากจากเชียงราย, ข้าวคุณภาพ, ข้าวเฉพาะถิ่น, ข้าวเหนียว, ข้าวเหนียวคัดพิเศษ, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู, ร้านแหนมนันทวัน, เชียงราย, แม่จัน